Flamand
Preghiere - Preghiere Europee

 

 

 

 Fiammingo / Flamand

  (Flandre / Belgique)


Wees Gegroet, Maria

   (Ave Maria) 

Wees gegroet, Maria,
Vol van genade;
De Heer is met U.
Gezegend zijt gij
Boven alle vrouwen,
En gezegend is de vrucht
Van uw lichaam Jezus.
Heilige Maria,
Moeder Gods,
Bidt voor ons, arme zondaars,
Nu en in het uur
Van onze dood.
Amen.

 

Eer aan   -   (Gloria)

Eer aan de Vader, en de Zoon,
En de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin
En nu en altijd,
En in de eeuwen der eeuwen.
Amen

 

 

Onze Vader   -   (Padre Nostro)

Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw Rijk kome,
uw wil geschiede op aarde
als in de hemel.
Geef ons heden
ons dagelijks brood,
en vergeef ons onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan
onze schuldenaren.
En leidt ons
niet in bekoring,
maar verlos ons
van het kwade.
Amen

 

 

 

 
© Copyright 2023/2024 - EssereCristiani.com - Tutti i diritti riservati
Realizzazione CMS

Banner